Select Area

Bhata KhastTotal Records: 27
Name Owner Name Phone No Cell # Address
Haq Bahu Bricks Sajid Hussain Juiya 0307784727703027847268By Pass Mor
New Shakh Madina Bhata New Shakh Madina Bhata 0307676977903076769779Kukar Wala
New Al Abbas Bhata Khast New Al Abbas Bhata Khast 0304731581103047315811Shah Nawaz
New Sumra Bhata Khast Falak Sher 0301784086703017841985Kukar Wala
Niaz Khan Suleman Khail Bricks Inayat Ullah Munshi Bhata 1 0301784445703006767137By Pass
New Sada Bahar Bricks Muhammad Ramzan Chandia 0301785817503006764498Kothi Qureshi
Muhammad Ajmal Khan Garhi Bhata Maker Muhammad Ajmal Khan Garhi Bhata Maker 0306866927903068669279Layyah
Malik Bhata Khast Sajjad Hussain 0301327792303016967190Kukar Wala
Ghulam Shabir Bhata Khast Kashif Munshi 03088803561030128866545 Marla Scheme
Irfan Aslam Bhata Khast Riaz Hussain Samtia 0300676480103078768044Kukar Wala
Zafar Iqbal Bricks Zafar Iqbal Bricks 0304774575303047745753Eid Gah Road
Shahid Khan Bricks Dealer Shahid Khan Bricks Dealer 0307482808203074828082Sugar Mills Road
Sumra Brothers Bhata Sumra Brothers Bhata 0307676865103076768651Jalebi Mor
Salman Khail Bricks Salman Khail Bricks 0300689462203006894622Kukar Wala
Angar Bricks Akhtar Angra 0307653134403076531344Shah Habib
Chand Bricks Sher Khan 03015993766803015993766837 Mor
Chand Al Haideri Bricks Mahr Ijaz Lohanch 0300676490403062384050New Sabzi Mandi
Punjab Bricks Mureed Kazim 0300676014203058948997By Pass Mor
Al Ghaz Bricks Abdul Sattar Khitran 0307650400203047040018Kukar Wala
Ittefaq Al Haideri Bhata Khast Ittefaq Al Haideri Bhata Khast 0300676490203006764902Jalebi Mor
Iqra Bricks Bhular Brothers Iqra Bricks Bhular Brothers 03006763535030067635355 Marla Scheme
Akhtar Khan Salman Khail Muhammad Bilal Khan 0301785646603067843860By Pass Road
Al Wahab Bricks Abdul Rahim 0306866602303027844511Layyah
Iqra Bricks Iqra Bricks 0302876443303028764433Eid Gah Road
Al Madin Bricks Ahsaan Ullah Magasi 0300676071203006760712Layyah
Al Hamd Khan Bricks Allah Bukhsh 0300676149503067843684By Pass Pul
Al Noor Bhata Khast Noor Khan Suleman Khail (Sadar) 0300676027903006760279Layyah